Om Matfors

Matfors_vapenMatfors är en ort med ca 3300 innevånnare beläget ca två mil väster om Sundsvall längs E14.

Orten fick sitt namn tack vare den rika tillgången på lax i den fors i Ljungan, vid vilken orten växte fram. Det berättas att pigor och drängar i sina anställningskontrakt var befriade från att äta lax ett visst antal dagar per år.

Orten Matfors var länge av mindre betydelse i jämförelse med Lucksta i Attmars socken, som var den dominerande orten tills det att Matforsbron över Ljungan byggdes. Senare byggdes även nu nedlagda Matfors pappersbruk och flera andra mindre industrier vilket ytterligare ökade Matfors betydelse och ledde till att orten blev den dominerande i trakten.

Idag har orten ett rikt föreningsliv med bland annat fotboll, innebandy, skidor, orientering, brottning samt både häst och hundsport.
På företagsidan finns företag inom allt från service till bygg och medicinsk-teknisk produktion.


( Denna sida är fortfarande under uppbyggnad och vi kommer att komplettera med mer text inom kort. )